Prawo karne

Adwokat Wiktoria Qader występuje w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy lub pełnomocnika na każdym etapie sprawy – począwszy od zatrzymania, poprzez postępowanie przygotowawcze prowadzone przez organy ścigania aż do postępowania sądowego.

Pomagamy Klientom również na etapie postępowania wykonawczego w sprawach dotyczących m.in. dozoru elektronicznego, odroczenia i przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Z doświadczenia wiemy, że przebieg postępowania karnego w głównej mierze determinują pierwsze czynności prowadzone po zatrzymaniu przez organy ścigania, dlatego już na początkowym etapie warto skorzystać z pomocy obrońcy, który zapewni profesjonalną pomoc prawną. 

ikona
ikona

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasze doświadczenie wskazuje, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są zdecydowanie najbardziej wrażliwymi postępowaniami sądowymi i nierzadko łączą się z ogromnymi emocjami. Kancelaria Adwokacka Qader poza wiedzą praktyczną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zapewni Państwu niezbędne wsparcie oraz zrozumienie. 

Pomagamy Klientom m.in. w sprawach:

Postępowanie w sprawach nieletnich

Kancelaria adwokacka Qader prowadzi sprawy z zakresu postępowania w sprawach nieletnich. Naszym zadaniem jest reprezentacja interesów nieletniego na każdym etapie postępowania – począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe przed sądem rodzinnym, aż do postępowania wykonawczego. 

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie spraw dotyczących:

ikona